W Healthmed

ดูแล ห่วงใยเห็นความสำคัญในการรักษา การใช้กัญชาในทางการแพทย์ พัฒนา ใส่ใจวิเคราะห์ วิจัย สรรพคุณคุณค่าทางยาของกัญชา กัญชง เพื่อนำไปใช้ เพื่อผลการรักษาในทางการแพทย์ ที่มีผลต่อการรักษาโรคของผู้ป่วย ตามวิธีมาตรฐานทางการแพทย์ในปัจจุบัน

Whealthmed

การใช้กัญชาทางการแพทย์นั้น ผู้สั่งใช้หรือสั่งจ่ายได้นั้น ต้องเป็นแพทย์ เภสัชกร ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นผู้สั่งใช้หรือสั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ได้

เกี่ยวกับเรา วิดีโอความรู้

บุคลากรของเรา

น.พ. วีระยุทธ์ พิชญโยธิน

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรึกษาแพทย์ ติดต่อ

086 999 3988

น.พ. สมนึก ศิริพานทอง

เลขาธิการสถาบันชีวโมเลกุล ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการแพทย์ ศูนย์อะฟีเรสิสเอเชีย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรึกษาแพทย์ ติดต่อ

081 968 6616

บทความทางการแพทย์

บทความเพิ่มเติม วิดีโอความรู้

นัดหมายติดต่อกลับ

Lorem ipsum dolor sit amet. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget. Integer ante arcu, accumsan aeget.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Lorem ipsum dolor sit amet. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget. Integer ante arcu, accumsan aeget.

ติดต่อเรา